Certifikace

V systému managmentu jakosti ISO 9001:2001 a ISO 14000:2001 má společnost certifikováno

• Provádění staveb

• Provádění stavebních prací a demolic